Our Services

הסכמי הורות משותפת

בשנים האחרונות, צמחו והתפתחו מספר מודלים של משפחות אלטרנטיביות, לצד מוסד הנישואין המסורתי.
הסכם הורות משותפת מתאימים לאנשים שאינם מצויים בקשר רומנטי ומעוניינים להביא ילד משותף לעולם וכן לבני זוג חד מיניים שהחליטו להביא ילד לעולם בשיתוף עם גבר /אישה נוספים. מי שמעוניין ללדת ילדים ללא זוגיות, יוכל להסדיר מראש את אופן גידולם, מתוך הזכות הבסיסית של כל אדם להיות הורה.

רבים אינם מעוניינים לשאת בנטל של גידול ילדים לבד ולכן, הורות משותפת הינה הדרך האידיאלית לממש נכון את ההורות. ראשית, מה שחשוב הוא התקשורת הטובה בין ההורים, כבוד הדדי וכן, אחריות ומחויבות גבוהה לתינוק שעשוי להיוולד.

עיגון ההורות המשותפת בהסכם
את הסכם ההורות המשותפת יש לגבש בהליך של גישור לפני כניסה להריון, ובכך לסייע לשותפים לבחון את התאמתם זה לזו בהורות משותפת וכן לסייע בהבנת צרכי הילדים העתידיים והגעה להסכמות באשר לאופן גידולם.
יש לגבש עם הוריו של הילד המשותף את החזון ההורי, הכולל סוגיות כגון הסדרי השהות של כל אחד מהם עם הילד, וכן נושאי תקשורת, חינוך וקבלת החלטות.

יש לקבוע בהסכם את האחריות הכלכלית של כל אחד מההורים כלפי הילד/ה ולכלול בו גם הוראות בנוגע לשינוי מצב אצל אחד משני ההורים, למשל היכרות של בן/בת זוג חדשים, ילדים נוספים ועוד.

אז למי לפנות בניסוח הסכם שיתאים לשני ההורי בדבר הורות משותפת?
יש להתאים את הסכם ההורות המשותפת, לשני ההורים ולטובת הילדים העתידיים. הסכם זה, נועד למנוע מחלוקות בין ההורים ולכן, גורם מקצועי משפטי, כמו המגשרות, יכול לסייע להורים לערוך הסכם מיטבי ומקצועי.

פנו לגורם מקצועי – משרד הבוטיק המגשרות, אשר הצוות בו, מורכב מעורכות דין לענייני משפחה, אשר עוסקות בגישור וכל אחת תורמת בתחומה להליך שרק תצאו ממנו נשכרים מכל הבחינות. הזמינות גבוהה, הייעוץ הוא אישי ועורכות הדין, מגלות רגישות רבה, כאשר הן בעלות ניסיון עשיר בתחום. המשרד כמובן פועל לטובת שני הצדדים ונחל הצלחות רבות בתחום זה.

Contact Us

צרו איתנו קשר

נשמח לעמוד לשירותכם

מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם